Servicevilkår

Betingelser og vilkår for Geotrail GO ydelser

Geotrail GO vilkår og betingelser (terms and conditions)

Som bruger af Geotrail GO ydelserne accepterer du følgende vilkår og betingelser (servicevilkår) og anvender Geotrail GO app og tilhørende aktiviteter som beset og på egen risiko. Overtrædelse af nogen af ​​nedenstående vilkår vil resultere udelukkelse fra at deltage i visse aktiviteter.

 

Definitioner og beskrivelser (definitions):

 • Geotrail GO app: App er en forkortelse for application software. Geotrail GO app er en tilføjelse til en smartphone eller tablet, som gør det muligt for dig at deltage i forskellige aktiviteter som udbydes af firmaet Geotrail.dk. App’en udbydes via AppStore (til Apple enheder) og Google Play Store (til Android enheder).
 • Aktiviteter: Via Geotrail GO app udbydes forskellige aktiviteter i form af skattejagter og tourguides. Nogle af aktiviteterne er gratis for deltageren, andre sælges via app’en.
 • Skattejagt: En Geotrail GO skattejagt er en virtuel aktivitet som gennemføres indenfor et afgrænset geografisk område ved hjælp af Geotrail GO app’en. Deltagerne finder poster og løser opgaver som vises i app’en. Posterne er ikke markeret fysisk, men kan kun ses i app’en. 
 • Turguide: Turguides giver brugeren information om en bestemt rute og/eller bestemte oplevelser indenfor et afgrænset geografisk område.
 • Deltager/bruger/kunde (herefter benævnt ”bruger”): Personer som downloader Geotrail GO app og de aktiviteter som er udbudt i app’en. Geotrail.dk modtager ingen oplysninger om bruger i f.m. download af app. I enkelte aktiviteter registrerer bruger loginoplysninger i f.m. start af aktiviteten.
 • Loginoplysninger: Loginoplysninger omfatter navn, brugernavn, password og mailadresse, der anvendes m.h.p. at sikre at bruger kan logge ud og ind i aktiviteten og fortsætte optjening af point. Endvidere anvendes oplysningerne til udsendelse af evalueringsskemaer og nyhedsbreve. Oplysningerne opbevares i Geotrail.dk kunderegister, men deles ikke med trediepart. Oplysningerne slettes efter anmodning fra bruger.
 • Evalueringsskema: For at kunne udvikle og forbedre det aktiviteter, som udbydes i Geotrail GO app, udsender Geotrail.dk elektroniske evalueringsskemaer til brugere som har oplyst mailadresse. Det er frivilligt at besvare skemaerne.
 • Nyhedsbreve: Nyhedsbreve udsendes periodisk til tidligere og nuværende brugere i Geotrail.dk’s kundekartotek. Det er muligt for modtagerne at afmelde nyhedsbreve, hvilket automatisk udløser sletning af kundekartoteket.
 • Lokation: I nogle skattejagter har brugerne mulighed for at se placeringen af de øvrige deltagere i skattejagten. Denne funktionalitet er kun aktiveret i særlige tilfælde og det vil fremgå tydeligt af beskrivelsen af aktiviteten i app’en.
 • Ydelser: Under ét benævnes Geotrail GO app og de indlagte aktiviteter som ”ydelser”.
 • Internetadgang: Gennemførelse af Geotrail GO aktiviteterne kræver at deltagerens smartphone har adgang til internet (normalt mobilt internet via deltagerens telefonabonnement). Hvis deltagerens telefonselskab ikke har datadækning i området, hvor aktivitetern gennemføres, kan der opleves udfald i app'en. Dette kan komme til udtryk ved at point ikke opdateres/registreres korrekt eller baggrundskort ikke opdateres. I sjældne tilfælde kan man opleve at app'en "fryser", hvilket kan afhjælpes ved at lukke app'en og åbne den igen i et område, hvor der er internetadgang. I Danmarks yderområder/naturområder opnås den bedste mobilinternetdækning normalt med TDC/YouSee abonnement.
 • Position: Til aktiviteter som gennemføres udendørs anvendes telefonens indbyggede GPS til at identificere deltagerens placering samt til at aktivere indholdet i poster. Derfor skal deltageren acceptere at app'en anvender GPS position under aktiviteten for at denne kan gennemføres. Konstant anvendelse af GPS medfører øget strømforbrug. Derfor anbefales det at starte med en fuldt opladt telefon og evt. medbringe ekstra strømforsyning til længere ture.
 • Bluetooth: Til aktiviteter som gennemføres indendørs anvendes bluetooth-beacons til at aktivere indhold ved poster. Derfor skal bluetooth være slået til på telefonen ved gennemførelse af indedørsaktiviteter.

 

Bruger Information (user information)

Du accepterer at give præcise, aktuelle, korrekte og fuldstændige oplysninger (brugerdata) i f.m. registrering i aktiviteter, hvor der kræves login., der kræves for at registrere med Tjenesten. Du må ikke afsløre dine loginoplysninger til andre, tillade andre at bruge din konto, eller brug andres konto, og du skal straks underrette Geotrial.dk om enhver uautoriseret brug af din brugeradgang eller ethvert andet brud på sikkerheden. Geotrail.dk er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af uberettiget eller anden forkert brug af din konto.

 

Vilkår og betingelser for anvendelse af Geotrail GO ydelser (use of Geotrail GO)

Du skal angive dit juridiske fulde navn, en gyldig email adresse, og alle andre nødvendige for at kunne gennemføre login i visse aktiviteter.

Dit login må kun anvendes af én person - et enkelt login som deles af flere personer er ikke tilladt.

Du er ansvarlig for at opretholde sikkerheden på din konto og password. Geotrail.dk kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tab eller skade fra din manglende overholdelse af denne forpligtelse sikkerhed.

Du må ikke bruge Geotrail GO ydelserne til ulovlige eller uautoriserede formål.

Oplysninger om andre deltagere som du som bruger måtte komme i besiddelse af må ikke deles med andre personer eller fora og må ikke anvendes til upassende eller ulovlige formål.

Deltagelse i Geotrail GO aktiviteter sker på eget ansvar. Geotrail.dk er ikke ansvarlig for skader som deltagelse i aktiviteterne måtte påføre personer eller genstande. Brugeren er fuldt ud ansvarlig for at udvise nødvendig agtpågivenhed og hensyn for at undgå skader og gener for såvel deltageren som trediepart. I f.m. deltagelse i Geotrail GO aktiviteter er brugeren endvidere ansvarlig for at respektere privat ejendomsret.

 

Priser og betaling (prices and payments)

Priser for ydelser fremgår Geotrail GO app samt af omtalen af aktiviteter på denne hjemmeside.

Der ydes ikke refundering af købte ydelser.

 

Privatlivspolitik (privacy policy)

Brugeroplysninger registreres i form af loginoplysninger i f.m. enkelte aktiviteter med det primære formål at bruger kan genoptage aktiviteten efter at app’en/aktiviteten har været lukket samt til at kunne kontakte brugere som har vundet præmier i f.m. aktiviteter, der gennemføres som konkurrencer. Sekundært anvendes oplysningerne til udsendelse af evalueringskemaer og nyhedsbreve.

Brugere kan anmode om at blive slettet af Geotrail.dk’s kundekartotek ved at kontakte Geotrail.dk via kontaktformularen på denne hjemmeside.

Brugere som modtager nyhedsbreve kan afmelde modtagelse af nyhedsbreve direkte i senest modtagne nyhedsbrev, hvorefter brugeren slettes fra Geotrail.dk’s kunderegister.

 

Øvrige vilkår (others)

Det er nødvendigt at have adgang til internet på telefonen for at downloade app’en og aktiviteten samt for at deltage i visse skattejagt aktiviteter.

Geotrail.dk gennemfører ikke opsyn med deltagerne under aktiviteten. Mindreårige deltagere forudsættes at være under opsyn af en forældre eller anden myndig person med relation til barnet under gennemførelse af aktiviteten. 

Bemærk at GPS anvender relativt meget strøm. Det bør tilsikres at telefonen er fuldt opladt inden aktiviteten påbegyndes.

Ansvarsfraskrivning: Apple, Google og Facebook er ikke associeret med Geotrail GO eller sponsor for konkurrencer som gennemføres ved hjælp af Geotrail GO.

 

Ændringer (changes)

Ændringer til disse vilkår og betingelser annonceres her på hjemmesiden.