Projekt "Oplev Læsø"

Projekt "Oplev Læsø" bygger på erfaringene fra friluftsaktiviteten "GEO Challenge LÆSØ" som blev gennemført af Geotrail.dk i sommeren 2016.

Projektet har til formål at etablere og afprøve en ny form for turistaktivitet, hvor deltagerne guides rundt til udvalgte oplevelser. Aktiviteten har karakter af en skattejagt, hvor deltagerne optjener point for at finde oplevelser og løse opgaver.

Projekt "Oplev Læsø" gennemføres af Geotrail.dk i samarbejde med interesserede virksomheder indenfor turisterhvervet samt inddragelse af lokale ressourcepersoner, der virker som virtuelle "guides".

Her på siden beskrives ideen kort, og det er muligt for interesserede at melde sig som samarbejdspartnere eller som "virtuelle guides".

Modtag vores nyhedsbrev

* indicates required

Oplev Læsø

På Læsø findes en høj koncentration af fantastiske naturoplevelser og et aktivt turisterhverv, og med indførelsen at reducerede færgepriser ("landevejspricippet") er øens tiltrækning øget for såvel nye gæster som gengangere.

Dette giver en mulighed og et behov for at tænke i nye baner med hensyn til hvordan øens gæster kan guides rundt til de gode steder og oplevelser, så de har lyst til at komme igen og har gode Læsø-historier at fortælle i deres omgangskreds.

Projekt "Oplev Læsø" tager tidens teknologi i brug for at guide øens gæster (og fastboende) rundt til de steder og oplevelser som allerede findes på øen, men som kan være svære at finde hvis man ikke er stedkendt eller som kræver en anledning før man tager initiativ til besøget.

Geotrail GO

App'en "Geotrail GO" er udviklet af Geotrail.dk i samarbejde med firmaet Locatify. App'en gør det bl.a. muligt at placere virtuelle poster rundt på øen og knytte opgaver til hver enkelt post. Det kan f.eks.  være multiple choice-spørgsmål eller foto-opgaver.

​Deltagerne finder posterne og løser opgaverne ved hjælp af deres smartphone og "Geotrail GO". For hver fundet post og korrekt løst opgave modtager deltageren point. Da deltagerne registrerer deres kontaktoplysninger ved starten af aktiviteten, er det muligt at gennemføre aktiviteten som en konkurrence med præmier.

Denne form for "gamification" af turen og det indbyggede konkurrenceelement har vist sig at virke motiverende både for voksne og unge deltagere

Klik her for at læse mere om "Geotrial GO".

Lokalt samarbejde

Projekt "Oplev Læsø" søges så vidt muligt gennemført i samarbejde med lokale kræfter. Det være sig det lokale turistkontor, lokale erhvervsdrivende og beboere på Læsø.

Markedsføringen af aktiviteten gennemføres i størst muligt omfang via Visit Læsø - dels i årets Læsø brochure og dels via opslag.

Finansieringen af aktiviteten sikres via samarbejde med lokale erhvervsdrivende som ønsker at støtte aktiviteten. Til gengæld for økonomisk støtte placeres en post ved den pågældende forretning. Det kan være et overnatningssted, cafe/restaurant, kunsthåndværker/galleri eller lignende. Posten kan indeholde et billede eller kort videoklip samt en beskrivelse og evt. en opgave som relaterer sig til forretningen.

For at sikre en god kvalitet i aktivitetens indhold samt lokal forankring indrages beboere på Læsø som "virtuelle guider". Dette indebærer at man som "virtuel guide" beskriver en eller flere poster samt leverer et billede fra stedet og en opgave som relaterer sig til stedet.

For at sikre tilstrækkelig kvalitet samt gegrafisk fordeling af posterne forbeholder Geotrail.dk rettigheden til at udvælge hvilke virksomheder der kan indgå i aktiviteten samt censorere/justere indhold fra "guider".

Hvem er Geotrail.dk

Geotrail.dk er et mindre firma som beskæftiger sig med med forskellige former for events indenfor friluftsaktiviteter, teambuilding og arrangering af motionscykelløb.

​Geotrail.dk ejes og drives af Morten G. Salomonsen som startede firmaet i 2012.

Morten har en baggrund som officer i Forsvaret. Endvidere er han kommet som fast gæst på Læsø siden han var barn og ejer i dag sommerhus på østenden af Læsø og besøger øen så ofte det er muligt.

Klik her for mere information og Geotrail.dk

For lokalkendte på Læsø

Ønsker du at være med til at bidrage med indhold til "Oplev Læsø"?

Du vil blive tilknyttet projektet som virtuel "guide", hvilket indebærer at du skal levere indhold til minimum 5 poster på Læsø. Posterne lægges ind i aktiviteten som kan gennemføres ved hjælp af app'en "Geotrail GO".

Til hver post skal du bidrage med følgende:

  • Et billede som viser området ved posten.
  • En kort beskrivelse af stedet, hvor posten er placeret (ca. 300 karakterer).
  • En opgave (multiple choice) som relaterer sig til stedet eller til Læsø generelt samt tre svar muligheder, hvor af én er korrekt.

Opgaven som virtuel "guide" er ulønnet. Ud over glæden ved at dele din viden om øen med øens gæster modtager du følgende:

  • ​Dit navn vil fremgå ved de poster som du har leveret indhold til.
  • Du inviteres til forpremiere på aktiviteten, hvor du modtager en særlig invitationskode som du og din familie kan anvende.
  • Du inviteres til at deltage når/hvis der gennemføres arrangementer som orienterings møder på Læsø samt i f.m. iværksættelse af aktiviteten.
Fastboende på Læsø
Tidligere bosidende på Læsø
Jævnligt gæst på Læsø
Andet (uddyb i bemærkningsfeltet)

For virksomheder på Læsø

Ønsker din virksomhed at være en del af projekt "Oplev Læsø"? I så fald bedes du udfylde nedenstående formular. Vi vil derefter kontakte dig hurtigst muligt.