Privatlivs- og persondatapolitik, GEOTRAILEvent.

 

Ved at gøre brug af GEOTRAIL Events tjenester godkender og accepterer kunden denne aftale om beskyttelse af persondata. Tjenesterne omfatter primært (men er ikke begrænset til):

- Friluftsaktiviteter via appen Geotrail GO

- Deltagelse i motionscykelløb, der arrangeres af GEOTRAIL Event

- Leje af festtelt via Telt i Haven

- Andre aktiviteter, hvor GEOTRAIL Event bistår i f.m. motionsevents.

 

1. Ansvarlig for personlige oplysninger

GEOTRAIL Event (CVR 39304309), Belsager 82, 2670 Greve, har ansvaret for de personlige oplysninger, der bruges i virksomhedens tjenester.

 

2. Håndtering af personoplysninger

GEOTRAIL Event prioriterer beskyttelse af personlige oplysninger højt. Alle indhentede oplysninger håndteres i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR), der træder i kraft den 25. maj 2018. Efter denne dato vil alle indhentede kundeoplysninger blive behandlet i henhold til GDPR. Denne forordning hjælper med at sikre, at kundens privatliv ikke krænkes ved håndtering af personlige oplysninger. Af den grund bliver der ikke opbevaret flere oplysninger end virksomheden finder højest nødvendige. De fleste oplysninger slettes med det samme, mens andre informationer opbevares i en periode, afhængig af, hvad oplysningerne bruges til, se venligst punkt 4 formål, eller hvis loven påbyder os, at opbevare oplysningerne. Visse oplysninger om kunden bliver overført til tredjepart, da vi eksempelvis benytter os af leverandører til levering af forskellige services så som nyhedsbreve, tilmelding til events samt administrative systemer til f.eks. bogføring og brugerevalueringer (eksempler - ej udtømmende).

 

3. Indhentede personoplysninger.

Vi kan indhente de personlige oplysninger som kunden giver os, i dennes kontakt med GEOTRAIL Event. Dette inkluderer de oplysninger, der afgives i forbindelse med deltagelse i events, tilmelding til nyhedsbreve eller køb foretaget på anden vis hos virksomheden GEOTRAIL Event, oplysninger der afgives i forbindelse med registrering af en konto hos GEOTRAIL Event eller oplysninger som kunden på anden vis har afgivet til GEOTRAIL Event. Oplysningerne kan inkludere, men er ikke begrænset til, kundens navn, kontaktadresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om bestillinger fra GEOTRAIL Event, transaktioner som kunden gennemfører med virksomheden, oplysninger fra kundeundersøgelser, oplysninger fra eventuelle konkurrencer eller kampagner eller oplysninger afgivet i kontakt med kundeservice. Al korrespondence mellem GEOTRAIL Event og kunden kan registreres. oplysninger kan også opbevares i forbindelse med besøg på hjemmesider (bl.a. geotrail.dk, laesoerundt.dk og teltihaven.dk – eksempler ej udtømmende), se venligst punkt 4.3 Cookies. Derudover kan oplysninger fra kreditbureauer og bedrageriforebyggende instanser opbevares.

 

3.1 Kreditkortinformation.

GEOTRAIL Event opbevarer ikke kreditkortoplysninger efter gennemførte transaktioner. Derimod kan leverandøren af den betalinsgateway GEOTRAIL Event bruger, opbevare oplysninger for at kunne gennemføre betalinger foretaget viavores hjemmesider, foretage tilbagebetalinger samt håndtere kundetjenester hvad angår betaling og refundering.

 

4. Formål

Årsagerne til GEOTRAIL Event opbevarer personlige oplysninger inkluderer, men er ikke begrænset til:

 

4.1 Markedsføring.

Oplysninger om kunden opbevares til administrering og behandling af markedsføring, forespørgsler samt nyhedsbreve til kunder, der ønsker dette.

 

4.2 Udvikling af tjenester.

For at udvikle tjenester og ydelser anvendes visse kundeoplysninger til forskellige analyser af det markedssegment GEOTRAIL Event henvender sig til.

 

4.3 Cookies.

GEOTRAIL Event anvender cookies hjemmesider. Det betyder, at oplysninger angående besøg på hjemmesiden, herunder IP-adresse, operativsystem og browser m.m. indhentes. Det gør vi for at forebygge og forhindre bedrageri, og til administrative formål såsom forbedringer af brugervenligheden og navigering på hjemmesiden med mere. Derudover bruges de indhentede oplysninger til at synliggøre tilbud til kunden baseret på dennes geografiske placering.

 

4.4 Administration af aftaler m.m.

Vi opbevarer de kundeoplysninger, der skal behandles, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og gældende lovgivning. Oplysninger kan også behandles, efter kundens ønske, for at træffe foranstaltninger inden aftaler indgås eller i løbet af aftaleperioden. Hvordan aftalen efterleves påvirker behandlingen af oplysningerne.

 

5.Lovgrundlag samt hvordan personlige oplysninger anvendes.

Personlige oplysninger anvendes udelukkende for at opfylde de retslige forpligtelser virksomheden har, for at leve op til aftaleforpligtelser, samt for at levere god kundeservice, leverancer, give tilbud, herunder markedsføring direkte til kunden, og for at give let tilgængelig og nem adgang til GEOTRAIL Events ydelser.

Kunden kan i visse tilfælde blive bedt og samtykke til at visse personlige oplysninger indhentes. Hvis kunden giver samtykke, kan dette til enhver tid tages tilbage.

 

6. Automatiske beslutningsprocesser.

Virksomheden kan gøre brug af automatiske beslutningsprocesser, når dette er tilladt i henhold til dansk eller europæisk lovgivning eller anden forfatning, eller når kunden udtrykkeligt giver samtykke til dette. Kunden har altid ret til at anmode om manuelle beslutningsprocesser samt at nægte beslutninger, der er truffet udelukkende af automatiske beslutningsprocesser, hvis disse skulle få følger, der i betydelig grad påvirker kundens situation, inklusive retslige sanktioner.

Når der anvendes automatiske beslutningsprocesser, informeres kunden om hvilke beslutningsfaktorer, der bruges, hvad det betyder for kunden, samt hvilke mulige konsekvenser det måtte have.

 

6. Hvem kan vi dele personlige oplysninger med.

Kundens personlige oplysninger kan blive delt med tredjepart eksempelvis myndigheder, leverandører, betalingstjenester samt forretningspartnere. Inden oplysninger deles med tredjepart sørger GEOTRAIL Event altid for at gældende retningslinier for behandling af personlige oplysninger efterleves.

Visse af de tjenester vi udfører gør, at vi er nødt til at dele kundeoplysninger med tredjepart, vi bruger eksempelvis tredjepart til udbringning samt betaling, så vi kan gennemføre kundens bestilling. GEOTRAIL Event udelukkende med etablerede leverandører.

 

6.1 International dataoverførsel

Indhentede oplysninger kan opbevares og overføres mellem de lande GEOTRAIL Event opererer i. Dette gøres for at oplysningerne kan anvendes i overensstemmelse med vores privatlivs- og persondatapolitik.

 

7. Udlevering af personlige oplysninger

Kundeoplysninger deles yderst sjældent med tredjepart. Som undtagelse herfor kan nævnes kundens leveringsadresse, som deles med de fragtfirmaer, der bringer de varer ud, som kunden har bestilt samt i f.m. tilmelding til events, udsendelse af nyhedsbreve mm. Oplysninger kan også deles med formidlere af betalingsmoduler. Der kan være omstændigheder hvor vi, i henhold til loven, skal udlevere oplysninger til myndighederne.

Derudover kan oplysninger deles med tredjepart:

- Hvis GEOTRAIL Event sælger eller køber virksomheder eller aktiver, hvorfor dine oplysninger kan deles med en eventuel køber.

- Hvis kendelser ved en retsinstans pålægger virksomheden at udlevere kundeoplysninger.

- Kundeoplysninger kan udleveres til kreditoplysningsvirksomheder samt bedrageriforebyggende bureauer.

 

8. Hvordan kundens personlige oplysninger beskyttes.

GEOTRAIL Event tager både teknologiske, organisatoriske samt administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte indhentede oplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang.

 

9. Hvordan vi opbevarer personlige oplysninger

Oplysninger der opbevares af GEOTRAIL Event opbevares på sikre servere. Eventuelle betalingstransaktioner bliver krypteret med SSL-teknik. Hvis kunden har fået udleveret eller selv valgt en adgangskode, der giver adgang til ekstra ydelser på hjemmesiden, er det kundens ansvar at holde dette hemmeligt. Vi opfordrer på det kraftigste kunden til aldrig at dele adgangskoder med andre.

 

10. Direkte markedsføring

Kunden har mulighed for at tilvælge markedsføring, via eksempelvis email, angående produkter og serviceydelser, vi mener er interessante for kunden, og som tilbydes af GEOTRAIL Event og enkelte udvalgte samarbejdspartnere. Desuden kan virksomheden kontakte kunden elektronisk, via email eller SMS, med informationer om tilbud, vi mener, er i kundens interesse. Dette er under forudsætning af, at kunden ikke har fravalgt sådanne informationer.

 

11. Afmelding af direkte markedsføring

Hvis kunden ønsker at afmelde direkte markedsføring, vil vejledning hertil være inkluderet i alle former for direkte markedsføring, hvis det er fysisk muligt.

 

12. Kundens rettigheder angående beskyttelse af data.

Som kunde hos GEOTRAIL Event har kunden rettigheder angående de oplysninger, der indhentes om kunden. Kundens ønske om at udøve vurderes fra situation til situation alt efter omstændigheder. Derudover kan der være retslige forpligtelser. Derudover kan de oplysninger, der kræves for at GEOTRAIL Event kan overholde lovmæssige forpligtelser, håndhæve juridiske krav eller håndhæve aftaler, beholdes.

12.1 Anmodning om adgang til kundens personlige oplysninger.

Kunden har ret til adgang til personlige oplysninger, der er opbevaret om denne. Retten til adgang kan begrænses af gældende dansk eller europæisk lovgivning eller beskyttelse af andre personers privatliv samt beskyttelse af GEOTRAIL Event forretningskoncept og forretningsmetoder.

 

12.2 Anmodning om rettelse af fejlagtige personoplysninger.

Kunden har ret til at anmode om rettelse af personlige oplysninger. Dette er begrænset, når lovgivning eller forfatning siger anderledes.

 

12.3 Anmodning om at personlige oplysninger slettes.

Kunden har ret til at anmode om, at oplysninger indhentet om kunden bliver slettet, hvis:

-        Kunden trækker sit samtykke om lagring af oplysninger tilbage, og der ikke er juridisk belæg for at opbevare oplysningerne.

-        Kunden giver indsigelse mod at oplysningerne opbevares, og der ikke er juridisk belæg for at oplysningerne opbevares.

-        Kunden giver indsigelse mod at oplysningerne opbevares i markedsføringsøjemed.

-        Hvis håndteringen af kundens personlige oplysninger strider mod gældende lovgivning.

-        Behandling af personoplysninger refererer til en ikke-myndig person, hvis oplysninger blev indhentet i forbindelse med udbud af informationstjenester.

 

12.4 Begrænsning i opbevaring af personlige oplysninger.

Hvis kunden bestrider rigtigheden eller lovligheden i de opbevarede oplysninger, eller hvis kunden har udnyttet sin ret til begrænsning i opbevarede oplysninger, kan kunden anmode om at oplysninger der er opbevaret begrænses til opbevaring. I så fald begrænses opbevaringen til oplysninger er rettet eller indtil det retsligt er afgjort, at virksomhedens interesser går forud for kundens.

Kunden kan også anmode om at indhentede personlige oplysninger begrænses til opbevaring, hvis retten til at de slettes ikke opnås.

Hvis registrerede personoplysninger udelukkende er til juridisk brug, kan kunden kræve, at al behandling af oplysningerne begrænses til opbevaring. GEOTRAIL Event forbeholder sig retten til at håndtere personlige oplysninger til andre formål, når dette er nødvendigt for at leve op til juridiske forpligtelser, eller hvis kunden har givet samtykke dertil.

 

12.5 Indsigelser mod behandling ud fra GEOTRAIL Event’s berettigede interesse.

Kunden har altid ret at gøre indsigelse mod behandling af personlige oplysninger brugt til direkte markedsføring eller i markedsføringsøjemed.

 

12.6 Dataoverføring.

Kunden har ret til at få udleveret personlige oplysninger indhentet af GEOTRAIL Event i en maskinlæselig udgave. Bemærk at dette udelukkende gælder oplysninger, der behandles med henblik på samtykke eller for at udfærdige en aftale.

 

13. Hvor længe behandles kundens personlige oplysninger.

Personlige oplysninger opbevares den tid det tager, at opnå formålene til hvilke der er indhentet, eller i den periode gældende lovgivning kræver. Hvilket vil sige, at oplysninger opbevares den tid, der er nødvendig for at fuldende aftaler, eller den tid lovgivning eller forfatninger kræver at oplysningerne opbevares.

 

14.Registerudskrift, rettelse og tilbagekaldelse af samtykke.

En gang pr kalenderår har kunden ret til at anmode om oplysninger, rettelser eller sletning af de personlige oplysninger som GEOTRAIL Event behandler. Dette skal gøres skriftligt, med kundens underskrift, og skal indeholde oplysninger såsom for- og efternavn samt evt. kunde id. Derudover skal det fremgå hvilke oplysninger kunden ønsker adgang til. Send venligst anmodning til: GEOTRAIL Event, Belsager 82, 2670 Greve, Danmark.

 

15. Ændringer i privatlivs- og persondatapolitik.

Ændringer i privatlivs- og persondatapolitik udgives på denne side.

 

Senest rettet 2018-05-21