Bagom Geotrail

KERNEYDELSER

Geotrail er specialiseret indenfor GPS navigation og teambuilding. Vores primære forretningsområder ligger indenfor følgende produkter:

GEO CHALLENGE

GEO Challenge er spilbaseret teambuilding, der gennemføres som friluftsaktiviteter for 8-22 deltagere. GEO Challenge-konceptet er udviklet af Geotrail specielt med henblik på, at deltagerne udfordres og udvikles som gruppe indenfor disciplinerne samarbejde, kommunikation og videndeling. En GEO Challenge aktivitet kan gennemføres med udgangspunkt i ét af de spil, der er udviklet og afprøvet af Geotrail eller et spil, der udvikles specielt til kunden.

MOTIONSCYKELLØB

Geotrail har stor erfaring med at planlægge, registrere og dokumentere ruter til større motionscykelløb. Dette kan bl.a. omfatte oversigtskort  og postoversigt til brug ved myndighedsgodkendels af løbet, GPS-rute til brug for deltagernes vejfinding og postbeskrivelser til instruktion af løbsofficials.

Geotrail logo

NAVN OG LOGO

Navnet ”GEOTRAIL” referer til:

  • Geo, der kommer af latin og betyder jord.
  • Trail, der er det engelske ord for en sti.
  • Geotrail, der er betegnelsen for en let markeret sti, man kan følge i terrænet.
  • Samlet symboliserer navnet GEOTRAIL at firmaets hovedaktiviter omfatter forberedelse af spor og ruter, som andre kan følge.

GEOTRAIL logo består af følgende komponenter:

  • Danmarkskortet symboliserer at firmaets aktiviteter som hovedregel foregår i Danmark med hovedvægten på Østsjælland. Endvidere symboliserer kortet at firmaets aktiviteter på forskellig vis er relateret til geografi.
  • Krydset symboliserer målet med hver enkelt aktivitet. Målet forstås bredt og omfatter firmaet gennerelle ønske om at leverer ydelser, der står mål med kundens forventninger, det fysiske mål for et motionsløb eller det kognitive mål for gennemførelse af en friluftsaktivitet. I logoet er krydset placeret ved Greve Strand, hvor GEOTRAIL har sin base.
  • Den stiplede pil symboliserer at GEOTRAIL aktiviteter altid omfatter en rute eller plan for opnåelse af fastlagte mål.

Mottoet ”Hele vejen til målet” har en dobbelt betydning:

  • Gennem sine forretningsaktiviteter tilstræber GEOTRAIL at hjælpe kunden til at nå ønskede mål, der kan være et velforberedt motionsløb, en sjov skattejagt for fødselsdagsgæsterne eller teambuilding for medarbejderne.

Rent praktisk udgør det at markere en vej til målet en central del af alle GEOTRAILs ydelser.